Foajén – Malmö

Foajen Malmö Firesafe

Vi har på uppdrag av HENT fått förtroendet att utföra brandtätningar, brand- och ljudfogar, brandskyddsmålning samt brandskyddsinklädnad av projektet.

Foajén är en kontorsbyggnad vid centralstationen i Malmö som väntas stå klar årsskiftet 2019/2020. Projektet omfattar ca 12 000 kvm² och kommer förutom kontor inrymma butiker och allmänna utrymmen på markplan.

Projektet kommer att certifieras enligt BREEAM-SE nivå Excellent.

Foajén är vinnare av Sweden Green Building Awards 2020

Illustration: Jernhusen, FOJAB

Läs mer om projektet här.