Hallerna skola – Stenungsund

Vi är stolta över att få i uppdrag att utföra brandskyddsarbete på Hallerna skola.
På projektet utför vi stålinklädnad, brandskyddsmålning och kommande brandtätningar.
Vi tackar Peab för uppdraget och förtroendet.