Hangar B – Bromma

Firesafe Sverige är i slutfasen av projekt Hangar 5 där vi har förtroendet att utföra brandtätning, ljudtätning, brandfogning av installationer. Brandskyddsmålning, brandinklädnad av bärande stålstomme åt NCC Sverige AB.

NCC utvecklar Hangar 5 som består av fyra nyproducerade huskroppar med kontor, hotell, handel och samhällsservice. Kvarteret är beläget som ett kommunikationsnav mellan Bromma Flygplats och handelsplatsen Bromma Blocks i direkt anslutning till tvärbanans Kistagren.

LOA: ca 50 000 kvadratmeter med löpande inflyttning av hyresgäster under 2022. Klassificering: BREEAM nivå Excellent.