Högdalsdepån

Firesafe har fått förtroendet att utföra brandtätning, brandfogning av installationer samt brandskydd av stål gällande utbyggnaden av Högdalsdepån i södra Stockholm åt NCC. 

NCC:s uppdrag omfattar utbyggnad av den befintliga depån i Högdalen som byggs ut för att ge plats åt de nya tåg som behövs när tunnelbanenätet växer. Befintlig depå kommer att utvidgas söderut i marknivå för att ge plats åt bland annat nya uppställningshallar, städhallar, klotter- och saneringshallar och en verkstadsbyggnad. Totalt kommer sju byggnader att uppföras inom depåområdet. Projekteringen har påbörjats och depån beräknas stå klar hösten 2025.

Högdalsdepån