Nya vårdbyggnaden – Malmö

Nya vårdbyggnaden Malmö

Vi brandsäkrar Nya vårdbyggnaden på sjukhuset i Malmö.

Vi är mycket stolta över uppdraget där vi skall utföra brandskydd av stål samt brand- och ljudtätning i hela Nya vårdbyggnaden på sjukhuset i Malmö.

Skanska har fått i uppdrag av Region Skåne att bygga den nya vårdbyggnaden på totalt 108 000 kvadratmeter. När detta sjukhusområde i Malmö moderniseras och utvecklas växer ett av Europas modernaste sjukhus fram.

De nya vårdbyggnaderna ska innehålla moderna vårdrum, operationssalar, hybridsalar, mottagningar och intensivvårdsrum. Lokalerna blir flexibla för att kunna förändras och möta framtidens krav.
För att ytterligare höja kvaliteten på vården, bidra till patienternas läkandeprocess och uppfylla framtidens smittskyddskrav kommer vårdavdelningarna enbart bestå av enkelrum med egna hygienutrymmen.

Vi är mycket stolta över att göra denna byggnad till en brandsäker plats!
Projektet planeras vara klart 2024. 

Nya vårdbyggnaden Malmö
Nya vårdbyggnaden Malmö