Sambands- och ledningscentral – Örebro

På detta projekt utför vi brandskyddsisolering, brandskyddsmålning och utför brand- och akustiktätningar.
Vi tackar vår uppdragsgivare Serneke.