Stora Frösunda 2 – Solna

Zengun-Stora Frösunda 1_Firesafe

Vi är mycket stolta över vårt uppdrag i Haga Norra, Solna, där vi skall utföra brandskydd av stål samt brand- och ljudtätning i bostadsprojektet, 420 lägenheter i 2 kvarter.

Vår uppdragsgivare: Zengun
Projektnamn: Stora Frösunda 2
Beställare: Fabege/BRABO