Trikåfabriken – Stockholm

Trikafabriken_hammarby_1200x500_Firesafe

Firesafe har fått i uppdrag att utföra brandskydd av stomme samt brand- och ljudtätningar på ombyggnaden av Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad.

Projektet om fattar totalt ca 25 000 m² och skall stå färdigt under våren 2019. Trikåfabriken består idag av fyra olika hus från olika tider där det äldsta huset är från 1928. Huskropparna kommer både att byggas om samt få tillbyggnader.

Projektet ska uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-SE, nivå very good.
Illustration: Tengbom