Har du behov av att certifiera dig inom Brandfarliga Arbeten?

Denna kurs ger motsvarande behörighet som heta arbeten-certifiering.
Detta kan du läsa mer om här.

Vår certifieringskurs i Brandfarliga Arbeten vänder sig till hetarbetare, brandvakter och tillståndsgivare som utför installation, montering och underhållsarbete där öppen låga, varmluft, uppvärmning, svetsning, skärning , lödning och slipningsutrustning förekommer i arbetet.

Kursinnehåll:
Ansvar, lagar och föreskrifter
Brandteori och risker
Brandförebyggande
Säkerhetsregler
Praktiskt släck och brandövning
Avslutande certifering

Vi erbjuder även utbildningar för större grupper.

Utbildningsbeskrivning Brandfarliga arbeten