Aktuell kurs i LUND - 11 mars
Brandfarliga Arbeten
Plats: Lund, Firesafes lokaler, Gnejsvägen 15 / 224 78 Lund
När: 11 mars
Tid: 09.00 - ca 17.00
Anmäl dig här till kursen i LUND  
Sista anmälningsdag är: 6 mars.
----------------------------------------------------------------------

Aktuell kurs i STOCKHOLM - 18 mars
Brandfarliga Arbeten
Plats: Stockholm, Firesafes lokaler, Västberga allé 36 C, Stockholm
När: 18 mars
Tid: 09.00 - ca 15.00
Anmälan dig här till kursen i STOCKHOLM
Sista anmälningsdag är: 13 mars.
----------------------------------------------------------------------

Aktuell kurs i GÖTEBORG - 20 mars
Brandfarliga Arbeten
Plats: Aröds Industriväg 32, Hisings Backa
När: 20 mars
Tid: 08.15 - ca 15.00
Anmäl dig här till kursen i GÖTEBORG
Sista anmälningsdag är: 10 mars.
----------------------------------------------------------------------

Har du behov av att certifiera dig inom Brandfarliga Arbeten?
Vår certifieringskurs i Brandfarliga Arbeten vänder sig till hetarbetare, brandvakter och tillståndsgivare som utför installation, montering och underhållsarbete där öppen låga, varmluft, uppvärmning, svetsning, skärning , lödning och slipningsutrustning förekommer i arbetet.
Kursen ger motsvarande behörighet som heta arbeten-certifiering.

Kursinnehåll:
Ansvar, lagar och föreskrifter
Brandteori och risker
Brandförebyggande
Säkerhetsregler
Praktiskt släck och brandövning
Avslutande certifering

Vi erbjuder även utbildningar för större grupper.

Utbildningsbeskrivning Brandfarliga arbeten (pdf)