Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga arbeten_Firesafe


Har du behov av att certifiera dig inom Brandfarliga Arbeten? Denna kurs ger motsvarande behörighet som Heta arbeten.

Gå till kursbeskrivningen

Du kan du läsa mer om Brandfarliga Arbeten-certifiering här.

Vår certifieringskurs i Brandfarliga Arbeten vänder sig till hetarbetare, brandvakter och tillståndsgivare som utför installation, montering och underhållsarbete där öppen låga, varmluft, uppvärmning, svetsning, skärning, lödning och slipningsutrustning förekommer i arbetet. Efter att ha genomfört kursen ska kursdeltagarna kunna vidta nödvändiga åtgärder i samband med varma arbeten.

Kursinnehåll i heta arbeten kurs:

Vi erbjuder även utbildningar för större grupper. Våra instruktörer är certifierade och godkända av SVEBRA enligt UKHAs krav för Brandfarliga Arbeten. Klicka dig vidare nedan och anmäl dig till vår kurs. 

Gå till kursbeskrivningen

Mer om vårt Brandfarliga Arbeten-kurs

Nedan kan du läsa mer om vårt kurs i brandfarliga arbeten. 

Praktisk info om kursen

 • Tid: Utbildningen är ca 6 timmar vid ett tillfälle.
 • Antal deltagare: 5-20 personer. 
 • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
 • Digitalt: Vi erbjuder kursen antingen digitalt eller på plats hos oss eller er, med praktisk släckövning. Väljer ni digital utbildning sker ingen släckövning.
 • Förfrågan görs till e-postutbildning@firesafe.se 

Varför krävs en kurs för att utföra brandfarliga heta arbeten?

Det är ett krav från försäkringsbranschen att alla som ska syssla med brandfarliga, heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Försäkringsbolagens krav omfattar alla som arbetar med brandfarliga arbeten och ställer krav på att man har en grundläggande utbildning för detta. Efter genomförd utbildning med godkänt provresultat utfärdas ett personligt giltigt certifikat. Certifikatet är giltigt i fem år.

Vem behöver en Brandfarliga Arbeten-kurs? 

Företag som arbetar yrkesmässigt med någon form av brandfarliga arbeten så som exempel svetsning, lödning, torkning, slipning, kapning m.m. Utbildningen är till för dig som skall fungera som utförare av riskfyllt arbete med eld eller värme, brandvakt och/eller tillståndsgivare.

Svetsare service.

Vad är brandfarligt arbete?

Heta arbeten omfattar användning av öppen eld, varmluft, uppvärmning och svetsnings-, skärnings-, lödnings- och sliputrustning på en arbetsplats. Sådant arbete sker tryggast på arbetsplatser som arbetar med detta dagligen, som till exempel på en svetsverkstad. Här ställs det inte krav på kurs i heta arbeten. 

Arbeten på tillfällig arbetsplats

Men om det heta arbetet utförs på en tillfällig arbetsplats så ökar risken för brand och det ställs krav på certifikat. Exempel på uppdrag man kan utföra efter kursen Brandfarliga Arbeten är montering och reparation av maskiner, rör och behållare.

Utrustning och arbetsmetoder inom heta arbeten

Olika typer av utrustning och arbetsmetoder faller in under kategorin brandfarligt arbete. Nedan kan du se några exempel på vanlig utrustning och vanliga arbetsmetoder.

Exempel på utrustning:

 • Gasbrännare 
 • Svetsutrustning
 • Vinkelslipar
 • Varmluftspistol
 • Ogräsbrännare

Exempel på arbetsmetoder:

 • Kapning av metall med skärbrännare
 • Kapning av metall med vinkelslipar
 • Skarvning av kabel med varmluftspistol
 • Taktäckning med användning av propanbrännare med öppen flamma
 • Taktäckning med användning av varmluft
 • Borttagning av ogräs med hjälp av ogräsbrännare

Fara vid utförande av heta arbeten

Alla som utför arbeten/brandfarliga arbeten bör vara klara över farorna som finns. Olika typer av arbete har olika typer av faror. Nedan ser du några exempel på olika faror som kan uppstå:

Gas

 • Läckage på grund av felaktig användning och hantering av utrustningen
 • Läckage på grund av bristande underhåll och tillsyn

Utrustning och maskiner

 • Utrustning kan börja brinna på grund av gnistor eller stark värme

Beläggning av asfalt

 • Överkokning, antändning av asfalt 
 • Personskada vid stänk av varm asfalt

Denna typ av arbete kan leda till stora skador på personer och egendom om den görs på fel sätt. Både personen som utför arbetet och andra människor är utsatta. Det är därför viktigt att vara klar över farorna, så att man kan utföra arbetet på ett tryggt sätt.

Medarbetare hos Firesafe.

Anmäl dig till kursen Brandfarliga Arbeten hos Firesafe

Utbildningen vänder sig mot alla som ska utföra farligt arbete med eld eller värme, heta arbeten och liknande. Efter kursen ska deltagaren ha fått tillräcklig kunskap för att kunna utföra brandfarliga och heta arbeten på ett ansvarsfullt sätt.

Gå till kursbeskrivningen