Integritetsanalys och korrigerande åtgärder


För rätt funktion på en gassläckanläggning krävs att släckgasen behålls kvar i det skyddade utrymmet, dvs att rummet är tillräckligt tätt. Vid installation av en släckanläggning görs ett obligatoriskt täthetsprov.

Släckanläggningar för rumsskydd ska uppfylla Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF 500. I denna regleras dels kravet på täthet vid installation dels kravet på vid behov återkommande test under släckanläggningens livslängd.