Nulägesanalys brandskydd

Nulägesanalys på brandskyddet

Firesafe besiktar byggnadens brandskydd i relation till Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och Lagen mot skydd av olyckor (SFS 2003:778). Besiktningen utförs också i tillämpliga delar i relation till gällande bygglagstiftning. 

Syftet med analysen och kontrollen är att identifiera eventuella avvikelser och brandrisker kopplat till gällande myndighetskrav.

Analysen sammanställs i en rapport med bilder för att tydligt påvisa behov och åtgärdsplan. Analysen är även ett bra underlag för fortsatt systematiskt brandskyddsarbete.