Komplett utredning och rapport

Firesafe genomför en genomlysning av hela ert brandskydd och presenterar resultatet i en Brandskyddsrapport.

En Brandskyddsrapport beskriver de eventuella brister som finns i byggnaden eller verksamheten och har stöd i Arbetsmiljölagen, Lagen om skydd mot olyckor och Boverkets byggregler.

Rapporten är ett bra verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetet utförs av en brandkonsult med lång erfarenhet och den kompentens som krävs för uppdraget.