Brandskyddsrådgivning / Nulägesanalys


Firesafe utför en genomlysning av verksamhetens/fastighetens brandskydd där resultatet tydligt redovisas i rapportform.

Syftet med analysen är att identifiera eventuella brister & risker kopplat till vårt Svenska regelverk gällande brandskydd.

Analysen är även ett bra verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetet utförs av  Firesafes brandkonsulter.