Brandprojektering innebär att sätta krav på hur brandskyddet skall utformas utifrån byggregler och handböcker. Hur och var brandcellsgränser skall upprättas, vilka byggnader som skall ha sprinkler eller larm, vilka egenskaper skall ytskiktet ha osv. Firesafe hjälper er att hitta de lösningar ni behöver.