Risk- och brandanalys

En brand- och riskanalys innebär en systematisk identifiering av riskkällor samt en utvärdering.

Syftet att jobba med en riskinventering är att undvika framtida olyckor. För att känna sig trygg på en arbetsplats eller i en verksamhet behöver man utgå hur ser verksamheten ut och vilka risker finns. Det kan vara en verksamhet där det finns kök, förvaring av brandfarliga varor eller man utför heta arbeten. I dessa fall måste detta ingå i riskanalysen.

Vi hjälper er med riskanalysen och ert framtida brandskyddsarbete.