Visste ni att ALLA som äger eller bedriver verksamhet i en byggnad är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) att arbeta aktivt med systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

I grund och botten handlar SBA om att arbeta proaktivt på ett strukturerat sätt för att på så vis förkomma eventuella brandrisker från att bli ett reellt hot.

Med vår tjänst, statusrapport brandskydd, ges en tydlig nulägesbild av verksamhetens/fastighetens brandskydd.

De eventuella brister som finns sammanfattas i en tydlig statusrapport.

Vi går igenom följande:

  • Utrymning
  • Brandredskap
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Sjukvård inklusive hjärtstartare
  • Utbildning

Statusrapporten är till stor hjälp för att ta fram en åtgärdsplan i prioriteringsordning.

Rapporten kan även ligga till grund för vidare SBA så verksamheten/fastigheten får ett tryggt och dokumenterat brandskyddsarbete.

Hör av er till oss för mer info alternativt kostnadsförslag gällande statusrapporten.