Utrymningsplan / insatsplan

Utrymning- och insatsplan


En utrymningsplan är ett viktigt förebyggande hjälpmedel som ger snabb och enkel vägledning vid en nödsituation. När det uppstår en fara är personalens kunskap och utbildning lika viktig som brandredskap och annan teknisk skyddsutrustning.

Våra utrymningsplaner ritas i enlighet med Svensk Standard SS-2875. Vi upprättar utrymningsplaner i storlekarna A1-A4 i både 3D och 2D.

Insatsplan, Att ha tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats.

En väl utförd insatsplan skall innehålla information som är väsentlig för räddningstjänsten. Insatsplanen är ett bra hjälpmedel vid alla typer av byggnader, men framför allt vid komplexa anläggningar.

Vi hjälper er att upprätta insatsplan.