Brandskydd av Sankt Petri kyrka i Malmö

2017 fick vi i uppdrag av Svenska kyrkan att ta fram ett brandskydd för att öka brandsäkerheten i S:t Petri kyrka i Malmö.

Sankt Petri kyrka är Malmös äldst bevarade byggnad och började anläggas redan under 1300-talet.

Kyrkan hade sedan tidigare ett vattensprinklersystemet. Detta var föråldrat och kunde inte provtryckas. Istället för sprinklersystem kunde då Firesafe erbjuda ett system med pulversprinklers.