Brandskyddsarbete på Hedda/Svaneskolan

Här är vi på projekt Hedda/Svaneskolan i Lund och utför brandskyddsarbete. Första inflyttning kommer att ske sommaren 2023 och skolan kommer att stå helt klar 2024.

Vi brandsäkrar framtiden.