Anläggningsskötare gassläckanläggning – digitalt klassrum

Kurs: Anläggningsskötare gassläckanläggning – Digitalt klassrum
(Art nr: 328765)

Datum: 19 november 2024
Tid: kl 08.00-13.00
Plats: Digitalt klassrum
Ansvarig: Jimmy Ståhlberg
Pris: 5 650 kr/pers ex. moms

Kursens innehåll:

Efter kursen ska du ha en god kännedom om gassläcksystemets funktioner och uppbyggnad. Du ska kunna utföra vecko- och månadskontroller. Även kvartalsprov om du är anläggningsskötare brandlarm enligt SBF 110.

Registrering
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon deltagare:
Företag:
Organisationsnummer:
Kundnummer: (om det finns)
Adress (inkl postnummer och ort):
Fakturareferens:
Kontaktperson:
Telefon:
Mailadress för pdf-faktura:
Övrig kommentar
För att kunna ta hand om din registrering behöver vi ditt samtycke för att lagra och behandla dina personuppgifter