Föreståndare brandfarlig vara – digitalt klassrum

Boka kursen: Föreståndare brandfarlig vara – digitalt klassrum
(Art nr: 320318)

Datum: 27 november 2024
Tid: kl 09.00-14.00
Plats: Digitalt klassrum
Instruktör: Niclas Ränne
Pris: 3 900 kr exkl. moms

Kursens innehåll:
– Lagen om brandfarliga och explosiva varor
– Teori brandfarliga varor
– Vilken typ av släckutrustning som är lämplig
– Tillstånd och tillståndsansökan för brandfarlig vara

Registrering
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon deltagare:
Företag:
Organisationsnummer:
Kundnummer: (om det finns)
Adress (inkl postnummer och ort):
Fakturareferens:
Kontaktperson:
Telefon:
Mailadress för pdf-faktura:
Övrig kommentar
För att kunna ta hand om din registrering behöver vi ditt samtycke för att lagra och behandla dina personuppgifter.