Våra utbildningar

Se hela vårt kursutbud

Brandsäkerhet och första hjälpen i trafik

Vet du hur du ska agera vid en olycka i trafiken?

Denna utbildning riktar sig till människor som vistas mycket i trafiken. Det kan vara i ett fordon eller arbete längst trafikerade vägar eller i storstad. Exempel kan vara transportbolag, servicepersonal, yrkesförare och säljorganisationer som ständigt eller ofta är ute i trafiken.

Med denna kurs får man utbildning i att göra en första insats vid en olycka. Utbildningen varvas med teori och praktik där man får kunskap i allt från att stoppa en blödning till placering av fordon i säkerhetssyfte och släckning av en bilbrand. Vi går även igenom förbyggande åtgärder och rekommendation av utrustning och dess placering.

Riktar sig till:
Utbildningen riktar sig till alla som vistats i trafik från gångtrafikanter till tung trafik med målet att öka medvetenheten om risker samt kunskap i första hjälpen tills räddningspersonal anländer.

Innehåll:

Inledning
• Lagar och regler
• Statistik
• Risker
• Förberedelse
• Livsfarligt läge
• Rörelseenergi

Brandsäkerhet i trafik
• Brandteori
• Brandrisker
• Släckutrustning
• Mänskligt beteende
• Praktiska övningar

Första hjälpen i trafik
• L-ABCDE
• Förflyttningsteknik
• Stoppa blödning
• Fria luftvägar
• Stabilisering av nacke/luftvägar
• Stabilt sidoläge
• Brännskador/köldskador/elskador
• Fallolycka
• Fraktur
• Viltolycka
• Psykiska reaktioner

Tidsåtgång:
Utbildningen är 4 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare:
Max 12 personer.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Digitalt:
Vi erbjuder inte kursen digitalt i dagsläget.

Artikelnummer: 328948

Utskriftsvänlig utbildningsbeskrivning Brandskydd och första hjälpen i trafik (PDF)

——————————————————————————————————-

Bokning och förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)