Utbildning Brandsäkerhet – Skog och entreprenad

Se hela vårt kursutbud

Brandsäkerhet – Skog och Entreprenad

Brandsäkerhet Skog och Entreprenad är en branschanpassad utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå i och omkring arbeten i skog och mark.

Kursen är framtagen av Svebra Utbildning i samråd med några av Sveriges främsta experter inom området.

Fram tills nu har det saknats en utbildning som möter gällande krav för utförande av brandfarliga arbeten i skog och entreprenad. Denna utbildning är helt anpassad till skog- och entreprenadverksamhet och innehåller bland annat ADR 1.3.

Rätt utbildning för arbete i skog och mark
Till skillnad från vad de flesta tror gäller inte samma försäkringar vid arbete i skog. Du som utför arbete i skogbehöver alltså inte ha ett certifikat i brandfarliga heta arbeten och dessa utbildningar är inte anpassade för arbeten i skog och mark. När du arbetar i skog gäller skogens och maskinens försäkringar vilka inte ställer krav på certifikat i brandfarliga heta arbeten.

Riktar sig till
Brandsäkerhet skog och entreprenad är en branschanpassad utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå i och omkring arbeten i skog och mark. I denna kurs får man lära sig om relevanta regelverk för skogen, och att göra riskbedömningar. Kursen går även igenom vanligt förekommande problematik runt ADR och bränslehantering i skog och mark.

Innehåll:

 • Lagar och förordningar
 • Kravställare
 • Utförarens ansvar
 • Brandskydd & brandfarlig vara
 • Farligt gods
 • ADR 1.3
 • Transportbestämmelser
 • Miljö
 • Risker & säkerhet
 • Omgivning
 • Fordon
 • Arbetssätt
 • Kontrollista

Tidsåtgång:
Utbildningen är en heldag.

Antal deltagare:
5-20 personer.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Artikelnummer: 328781

Utskriftsvänlig utbildningsbeskrivning Brandskydd – skog och mark (PDF)

——————————————————————————–

Bokning och förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)