Våra utbildningar

Se hela vårt kursutbud

Firesafe Gäst

Vet dina besökare hur de ska agera vid händelse av brand?

I Firesafe Academy kan vi även erbjuda en kurs som vi kallar Firesafe Gäst. 

Detta är en unik kurs vi skapar utifrån ER utrymningsplan. Denna kurs är för att alla besökare ska få information om brandskyddet i en byggnad.

En röst berättar:

  • Att utrymningsvägar finns
  • Att brandsläckare finns
  • Var utrymningsplats är och 
  • Var eventuell hjärtstartare finns placerad. 

Tidsåtgång: ca 1-3 minuter lång film.
För att genomföra kursen kan man ha en QR kod att scanna vid en reception eller disk.
Denna kurs köper man inte licenser till utan det är en engångskostnad.

För frågor om denna kurs: utbildning@firesafe.se

Se hela vårt kursutbud

Här kan du se en demo på hur det kan se ut: