Våra utbildningar

Se hela vårt kursutbud

Släckövning_Firesafe

Objektsanpassad grundutbildning i brandskydd

Denna utbildning anpassas efter verksamhet, behov och eventuella önskemål och vävs samman med både praktiks samt teoretiska inslag. Utbildningen kan utvecklas över tid och succesivt höjas i kompetensnivå i takt med att ni utbildas och ställer högre krav.

Riktar sig till: Verksamheter som vill förstärka kompetensen hos sina medarbetare.

Exempel på innehåll:
Brandteori,
SBA information,
Workshop,
Utrymningsstrategi,
Övning i olika former efter behov
Särskilda behov, risker eller utrymning
Experiment
Händelserelaterade uppgifter

Tidsåtgång:
Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle inkl förstudie.

Antal deltagare:
5-20 personer.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Digitalt:
Vi erbjuder inte kursen digitalt i dagsläget.

Artikelnummer: 328674

Utskriftsvänlig utbildningsbeskrivning
Objektsanpassad grundutbildning i brandskydd (PDF)

——————————————————————————————————-

Bokning och förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)