Objektsanpassad grundutbildning i brandskydd

Se hela vårt kursutbud

Släckövning_Firesafe

Objektsanpassad grundutbildning i brandskydd


Utbildningen anpassas efter verksamhet, behov och eventuella önskemål och vävs samman med både praktiks samt teoretiska inslag. Utbildningen kan utvecklas över tid och succesivt höjas i kompetensnivå i takt med att ni utbildas och ställer högre krav.

Vi utgår alltid från ert brandskydd samt organisation och utbildar i er miljö och förutsättningar för bästa resultat. Utbildningen kan även kompletteras med vår E-Learning Introduktion i brandskydd som en repetition av grundläggande brandkunskap för att sen fokusera på ert specifika upplägg. Objektsanpassad grundutbildning i brandskydd är en av våra mest levande utbildningar där vi ständigt kan utmana med nya inslag.

Riktar sig till: Verksamheter som vill förstärka kompetensen hos sina medarbetare.

Exempel på innehåll:

  • Brandteori
  • SBA information
  • Workshop
  • Utrymningsstrategi
  • Övning i olika former efter behov
  • Särskilda behov, risker eller utrymning
  • Experiment
  • Händelserelaterade uppgifter

Tidsåtgång:
Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle
inkl förstudie.

Antal deltagare:
5-20 personer.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Artikelsnummer: 328674

Utskriftsvänlig utbildningsbeskrivning Objektsanpassad grundutbildning (PDF)

———————————————————————————————

Bokning och förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)