Våra utbildningar

Se hela vårt kursutbud

Utrymningsledare

En utrymningsledares roll är att underlätta och påskynda en utrymning samt att kontrollera lokalerna och rapportera till berörda.

I de flesta verksamheter finns behovet att ha en eller flera utrymningsledare som är utbildade för att aktivt medverka vid en utrymning. En utrymningsledares roll är att underlätta och påskynda en utrymning samt att kontrollera lokalerna och rapportera till berörda.

Vår utbildning för utrymningsledare ger fördjupade kunskaper i utrymningsstrategier och hjälper till att säkerställa en trygg utrymning från verksamheten.

Riktar sig till:
Alla verksamheter där människor vistas och där man vill påskynda och säkerställa en säker utrymning.

Innehåll:
Lagen om skydd mot olyckor.
Utrymningskrav på verksamheter
Utrymningsstrategi
Genomgång av lokalerna för råd vid utrymning

Tidsåtgång:
Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle.
Antal deltagare:
5-20 personer.

Förkunskaper:
Det är fördelaktigt om deltagarna har genomgått “Grundläggande brandkunskap”

Digitalt:
Vi kan erbjuda detta digitalt men sker med fördel på plats hos kund.

Artikelnummer: 320875

Utskriftvänlig utbildningsbeskrivning Utrymningsledare (PDF) 

———————————————————————————————-

Bokning och förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
​Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)