Våra utbildningar

Se hela vårt kursutbud

Utrymningsövning

Verksamheter med många anställda eller som har särskilda behov t ex skolor, boende, äldrevård, bör ha regelbundna utrymningsövningar. Syftet med utrymningsövningar är att personal och eventuella besökare ska kunna genomföra en snabb och trygg utrymning.

Det är viktigt att personalen regelbundet övar utrymning samt att alla känner till betydelsen av alltid söka sig till närmaste utrymningsväg för att minimera trängsel och därigenom bidra till en trygg och snabb utrymning. Det är också ett utmärkt tillfälle för utsedda utrymningsledare och brandskyddsansvariga att i praktiken öva det som de läst om i teorin. Det blir en praktisk övning i hur brandlarmet fungerar och låter, hur utrymningsledaren enklast söker av sitt område och eventuellt en tankeställare kring hur man måste utrymma om en utrymningsväg är blockerad (av
exempelvis rök).

Riktar sig till:
Verksamheter med behov att öva och praktisera utrymning som ett komplement till teoretisk utbildning. Övningen kan med fördel kombineras med Grundutbildning i brand (där släckövning ingår) eller en uppdelad variant där utrymningsledarna utbildas först för att sedan genomföra en utrymningsövning för hela företaget. Vi kan naturligtvis också utföra en övning tillsammans med exempelvis Räddningstjänsten eller kommunen.

Innehåll:
Förberedelse
Rökläggning/blockering av utrymningsväg
(om så önskas)
Genomförande av utrymning
Återkoppling på plats
Dokumentation av övning
En instruktör

Tidsåtgång:
1 timme.

Antal deltagare:
Ingen begränsning.

Digitalt:
Kursen erbjuds inte digitalt.

Artikelnummer: 313534


————————————————————————————————–

Förutom våra öppna utbildningar med fast datum, så utför vi anpassade utbildningar helt efter kunds önskemål.
Förfrågan görs till: utbildning@firesafe.se
(Glöm ej skriva önskad kurs, datum och ort)