5 förebyggande brandsäkringstips

brandsakringstips

Skall du åka på resa eller vara borta från ditt hem en tid? 
Många åker utan att vidtaga viktiga åtgärder för att säkerställa brandsäkerheten hemma och i fritidshuset.

Här kommer några brandsäkra tips som är lika viktiga året runt:

1. Dra ut kontakter innan du åker
 Genom att dra ut alla kontakter på de större elektroniska enheterna såsom TV, dator, laddare och kaffekokare minskar risken för brand kraftigt.

2. Kontrollera säkringsskåpet
Fler och fler människor har nu bytt till nya och säkrare säkringar. För dem som fortfarande använder gamla säkringar kan vara en idé att känna igenom säkringarna för att se om de känns onaturligt varma innan du reser på semester.
  

3. Kontrollera brandvarnare och handbrandsläckare
Många besöker bara sina fritidshus några veckor om året. Då är det lätt att glömma underhåll av tex släckutrustning. Brandlarm i fritidshuset måste kontrolleras på samma sätt som i hemmet, och batteriet bör bytas en gång om året. Även brandsläckaren bör kontrolleras. Detta görs genom att kontrollera att plomberingen är intakt och att manometern indikerar normalt tryck. Om du har en pulversläckare kan du vända den upp och ner för att se till att pulvret är löst. Se till att ha godkänd släckutrustning.

4. Säker hantering av gasolgrillen
Gasolgrillar används året runt och korrekt hantering av gasoltankar innebär att de måste förvaras inne, de måste också placeras så att de underviker solljus och ska stå upprätt. Gasolgrillen står ofta utomhus året runt och många delar av grillen blir därför utsatt för väder och vind. Kvaliteten på slangen bör därför undersökas varje säsong, man bör vara extra vaksam på eventuella hål. Om detta upptäcks ska slangen bytas omedelbart.

5. Se till att ha brandsläckare tillgänglig i närheten.
Vid användning av gas- eller kolgrill finns risk för att stora lågor uppstår så se alltid till att ha brandsläckare nära.
 

Med dessa enkla försiktighetsåtgärder kan du lägga grunden för en säker och trevlig resa.