Bli en Hjärtsäker zon

hjartsakerzon_ny_logo

Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 personer av hjärtstopp. Bara 600 överlever. 

Genom standarden Hjärtsäker zon får man ger råd, riklinjer och rekommendationer för tex placering, skyltning, tillsyn, underhåll, utbildning mm kring hjärtstartare. Detta för att rutiner, agerande och hjärtstartare ska fungera optimalt den dagen hjärtstartaren behövs i ett skarpt läge.

Tyvärr händer det för ofta att vid ett plötsligt hjärtstopp funnits en hjärtstartare men omgivningen har inte känt till att den finns, man har inte vetat hur den fungerar eller så har batterier blivit för gamla. Genom att följa standarden Hjärtsäker zon har man de bästa förutsättningar för att allt ska fungera när ett hjärtstopp väl inträffar.

Att ha en hjärtstartare utan kunskap och underhåll är inte hållbart.

Varför en Hjärtsäker zon?

I ett samarbetsprojekt mellan Hjärt-Lungfonden och Swedish Standards Institute (SIS) har HLR-rådet tagit fram kriterier för en Hjärtsäker zon. Standarden Hjärtsäker zon SS 28 00 00:2015 ger innehavaren av en hjärtstartare de bästa förutsättningarna för att hjärtstartare och beredskap fungerar när det behövs. 

Så blir ditt/ert företag en Hjärtsäker zon

Tillsammans med oss på Firesafe lägger vi upp en plan för utbildning, rutiner, placering och skyltning.

Vi ger dig kunskap och stöd för att kunna agera på bästa sätt om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. När kraven är uppfyllda för en Hjärtsäker zon får du ett intyg signerat av vår utbildningsansvarig. 

Du får också tillgång till logotypen Hjärtsäker zon vilket gör att ni kan marknadsföra detta på din hemsida eller i andra sammanhang. Du får även utbildningsbevis samt 
emblem att sätta upp t ex vid entrén. 

Kontakta oss gärna för en vidare diskussion

Vi hjälper ert företag att bli en Hjärtsäker zon

Tillsammans med oss på Firesafe lägger vi upp en plan för utbildning, rutiner, placering och skyltning.