Brandskyddsprodukter från Firesafe på väg till Ukraina

På vårt lager i Arboga fanns en del brandskyddsprodukter som skulle iväg till destruktion.

Dessa köptes för en kunds räkning för många år sedan och har under lång tid inte kunna säljas till någon annan. I stället för att skicka dessa på kostsamma destruktioner funderade man på om dessa skulle kunna komma till användning hos någon bättre behövande.

Vi kollade runt och fick kontakt med en FB-grupp som heter ”Hjälp till Poltava i Ukraina” som samordnar hjälpinsatser till Ukraina. Det som vi kunde erbjuda var brandvarnare, slang och brandsläckare, säger Kent Arvidsson på Firesafe.

De var mycket positiva till erbjudandet. Dessa brandvarnare kommer mycket lägligt enligt David Tayler på Ukraina-hjälpen. I och med kriget så gör befolkningen vad man kan för att värma sig. Man gör tillfälliga uppvärmningslösningar med hjälp av kaminer och eldstäder. Provisoriska lösningar och dålig brandkunskap gör att brandrisken är mycket stor. Dessa brandvarnare, brandsläckare och brandslangar kommer att göra stor skillnad och rädda liv.

Totalt blev det 9 pallar. Det känns otroligt skönt att kunna hjälpa till, säger Kent. Dessutom hade vi fått betala många 10-tusenlappar för att få detta material destruerat. Denna insats kommer kosta några tusenlappar i transport eftersom vi genomför detta tillsammans Arboga Expressbyrå, men det är småsummor i sammanhanget, avslutar Kent.

Förtydligande: Gällande produkterna så är det inte utgångna varor då bäst före datum inte passerats. Den totala livslängden är dock kortare vilket gör att produkterna inte var säljbara för oss.

Firesafe skickar brandskyddsprodukter till Ukraina
David Taylor från Ukrainahjälpen tillsammans med Kent Arvidsson
Magnus på Arboga Express och David Taylor från Ukrainahjälpen