Brandvarnarens dag 1 december

brandvarnare_firesafe

Vintern är den årstid som flest husbränder förekommer och december är den månad som flest omkommer i husbränder.

Den 1 december är det Brandvarnarens dag – dagen då man skall se över sitt rök-/brandlarm och testa och byta batteri. Vi rekommenderar alla att verkligen se över så brandlarmet fungerar och att alla rummen täcks.

Levande ljus, användning av el och elektrisk utrustning och olika värmekällor är mysigt men det är även en källa till tänkbara bränder. När man tar fram juldekorationerna är det lika viktigt att tänka på brandsäkerheten. När ljusstaken åker fram skall brandlarmet kontrolleras. säger Liv-Karin Skjelbred, brandkonsult på Firesafe i Norge.

– Om du har ett hus med flera våningar måste det finnas minst en brandvarnare på varje våning som skall täcka alla rum. Brandlarmet skall vara hörbart i alla rum även när dörrarna är stängda, säger Liv-Karin.

I dag finns det seriekopplade brandlarm som när en aktiveras så ljuder alla brandvarnare. Det finns också ”smarta” brandvarnare som kan kontrolleras via en app och som ger notiser i mobilen om ett larm skulle utlösas. Detta är så klart att rekommendera då säkerheten ökar.

Man går gärna i tron att en brand inte händer hos mig. Därför gör man ofta för lite för att förbereda och förebygga om det faktiskt skulle ske. Egentligen är det inte så svårt eller tidskrävande. Ta en dag när julsakerna tas fram och gå igenom med hela familjen hur man skall göra om en brand skulle uppstå eller om brandlarmet går mitt i natten. 

Äldre och funktionshindrade är tyvärr överrepresenterade i brandolyckor
När man besöker äldre släktingar passa då på att se över deras brandskydd.
Har de fungerande brandlarm i alla rum?

Sedan ska man alltid påminna om de självklara råden:

  • Undvik att ladda mobilen medan du sover
  • Undvik onödig användning av förlängningssladdar
  • Använd brandsäkra ytor för ljus
  • Kontrollera att du har en fungerande släckningsutrustning
  • Ha minst ett röklarm/brandvarnare på varje våning
  • Byt ut batteriet årligen t ex den 1 dec. Testa dem regelbundet (1 gång i månaden) genom att trycka på knappen.
  • Byt röklarmet/brandvarnaren vart 10:e år.
  • Installera brandlarmet på takets högsta punkt och minst en halv meter från väggarna. 

Vi på Firesafe passar på att önska er en säker och fin jul.