Brännheta frågor om brandskyddsbranschen

Firesafe har sedan årsskiftet valt att starta en avdelning för byggnadstekniskt brandskydd i region väst. Sedan tidigare har Firesafe verksamhet i Göteborg inom affärsområdena Service (aktivt brandskydd) och Systems (fasta släcksystem) men Västra Götaland är en region där det sker väldigt mycket inom byggsektorn så det har länge känts att efterfrågan på passivt/byggnadstekniskt brandskydd funnits. Så sagt och gjort den 1 januari började Jimmi Oinonen sitt arbete med att bygga upp avdelningen för byggnadstekniskt brandskydd i Göteborg.

Vem är då Jimmi och hur ser han på brandskyddsbranschen? Vi ställde några brännheta frågor till honom.

Hej Jimmi, hur länge har du arbetat med brandskydd?

– Jag har arbetat med brandskydd i ca 11 år. Varit runt på olika firmor och på Firesafe började jag nu den 1 januari. Så jag har varit i gång i ca 7 veckor.

Tycker du branschen har förändrats något under dina år?

– Ja, jag tycker nog det blivit mer fokus på brandtätningar och brandskydd nu än när jag började. Det känns som om kunden vet mer och har större kunskaper om brandskydd. Medvetenheten och vikten av passivt brandskydd är betydligt större idag. Det är min uppfattning om jag skall jämföra de åren jag arbetat i branschen.

Vi är mitt i en pandemi som pågått längre än vad någon trodde, hur har branschen överlevt och hanterat det?

– I Göteborg var det i början en svajighet. Det var svårt att komma till projekten. Byggprojekt blev framskjutna och tidsplaner blev ändrade. Så var det i början. Men efterhand så hittade man ett arbetssätt även i detta, så mängden uppdrag och projekt stannade inte av som man kanske skulle trott. Så idag skulle jag nog sammanfatta det som att byggbranschen och brandskyddsbranschen klarat detta bra och påverkan har varit relativt liten. Mycket tack vare snabba omställningar och arbetssätt så klart.

Hur ser byggbranschen ut i Göteborgsområdet?

– Hela byggbranschen i Göteborgsområdet ser väldigt ljus ut. Alla som bor eller kommer till Göteborg ser att det är byggkranar överallt. Vi har Västlänken, hamnutbyggnaden och ett mycket högt bostadsbyggande. Så det händer väldigt mycket. Göteborg kommer fira 400 års jubileum 2023. Det blev framflyttat två år på grund av pandemin. Men detta gör att det är mycket som skall vara klart tills dess. Så jag ser mycket ljust på de kommande åren för brandskyddsbranschen och bygg- och fastighetsbranschen.

Vi får även många förfrågningar om brandskydd av trähus och det är något som är på riktig frammarsch just nu. Där är vi väldigt trygga. Våra produkter och kunskaper är väldigt stora när det gäller träkonstruktioner. Det är stor skillnad på brandskydd av betong och liknande jämfört med trä så man måste verkligen veta att man gör rätt när det gäller trähus. Det är bland annat andra typgodkännande som krävs och en annan teknik.

Man är även mer miljömedveten än någonsin. Jag tror vi kommer få se mycket mer träbyggnader framöver. Det känns väldigt bra att vi på Firesafe redan ligger i framkant när det gäller brandskydd i trähus. Vi har redan typgodkännande, kompetensen och lösningar. Vi har pågående trähusprojekt och även kommande spännande projekt i Göteborgsområdet. Vi har även en bra dialog med trähusbyggare och vi hjälps åt att hitta bästa lösningen för alla projekt.

Vad ser du är fördelen med Firesafe om man skall jämföra med andra aktörer i branschen?

– Vi har en enorm kompetens eftersom företaget är så pass stort som det är. Ett större projekt kräver att man levererar och det kan vi. Även erfarenheten. Vi kan alltid vara ett bollplank för kund. Vi har en förståelse och väldigt god kommunikation inom företaget. Vi kan klart bli ännu bättre än vad vi är idag.

Ännu en styrka är att vi har både aktiv och byggnadstekniskt brandskydd inom företaget. Vi kan ju erbjuda ett totalt brandskydd inom samma företag. Från brandskydd under bygget till inflyttning. Detta gör oss verkligen unika i Göteborgsregionen. Det är ingen annan som kan erbjuda det vi kan. Även brandskydd under byggtiden kan vi se över. Det blir enkelt för kunden.

När det gäller byggnadstekniskt brandskydd, hur ser framtiden ut? Kommer något förändras kommande år?

– Om man pratar om produkterna så är det höga miljökrav idag. Du kan inte ha material som inte klarar de olika miljökraven.
Återvinningsbarheten är viktig. Jag tror det kommer bli ännu högre krav. Så känns det idag.

Jag tror ständigt det utvecklas olika tekniker som förbättrar och effektiviserar arbetet. Det finns olika sätt att göra t ex brandtätningar på beroende på vilket material man använder. Jag tror också marknaden är en levande marknad som hela tiden utvecklas vilket är positivt. Där ligger ju vi på Firesafe i framkant eftersom vi har en egen teknisk avdelning som ständigt gör tester och utvecklar material. Det är något som jag aldrig har varit med om på något företag att man har den styrkan och tryggheten. Vi ligger verkligen i framkant.

Finns det några spännande projekt i Göteborgområdet?

– Jadå, det finns i framtiden en hel del projekt som vi kommer vara med på. Vi har en del träbyggnader som vi kommer vara med på. Alla projekt är stora inom citat, för varje kund är viktig för oss. Vi har projekt som jag inte kan berätta om just nu för det är inte helt klart, men vi ser verkligen fram emot våren.

Hur ser du på Firesafes framtid?

– Ljust! Jag har varit på Firesafe för flera år sedan och det känns verkligen roligt att vara tillbaka och känslan är att folket här vill något och vill framåt och är på väg att utvecklas. Jag tycker det känns riktigt spännande och utmanande!

Vill ni komma i kontakt med Jimmi nås han på: jimmi.oinonen@firesafe.se.

2021-02-26