Utrymning och utrymningsplaner

Utrymningsplanen är ett viktigt förebyggande hjälpmedel

 

På varje arbetsplats ska det finnas en utrymningsplan.

Utrymningsplanen är ett viktigt förebyggande hjälpmedel för de anställda och för besökare. Man ska i förväg veta hur utrymningplanen ser ut och vad den innehåller för att i ett kris- och nödläge kunna vägledas och på ett säkert sätt kunna utrymma lokalen.

När det uppstår en fara är personalens kunskap och utbildning lika viktig som brandredskap och annan teknisk skyddsutrustning.

I en stressad situation är det viktigt med klara, tydliga och enkla instruktioner sammanfattade på ett ställe. Utrymningsplanen har också fördelen att brand- och utrymningssäkerhet ses över under dess framtagande eller vid en uppdatering. Man kan då se eventuella brister och komplettera med både brandskyddsredskap, dokumentation eller utbildning.

Utrymningsplanen är ett viktigt förebyggande hjälpmedel som ger tydlig och enkel vägledning vid en nödsituation.

Utrymningsplanen ska visa:

 

  • Var i byggnaden du befinner dig så att du enkelt kan lokalisera dig.
  • Var utrymningsvägar finns.
  • Återsamlingplats dvs var man ska samlas i väntan på räddningstjänsten.
  • Symboler som visar var släckredskap, larmknapp och eventell hjärtstartare finns.

På alla arbetsplatser bör minst ett anslag med utrymningsplan sättas upp på varje våningsplan. Planen ska även visa hur och när man larmar räddningskår eller annan hjälpinstans.

Är din utrymningsplan uppdaterad?

Våra utrymningsplaner ritas i enlighet med Svensk Standard SS-2875 och är försedda med utrymningsvägar och brandredskap samt instruktioner hur man skall bete sig vid brand eller fara.