Firesafe monterar EZ-Path kabelhylsor

Firesafe monterar och förbereder EZ-Path kabelhylsa till Helsingborgs lasarett, Norra Flygeln.

– I detta projekt använder vi oss av en speciell typ av kabelhylsa, EZ-Path®. denna kabelhylsa uppfyller de högt ställda kraven som projektet kräver. EZ-path® garanterar även att vi uppfyller kraven på godkänt brandskydd under hela byggtiden, säger Jörgen Berggren på Firesafe.

EZ-Path® är en mekanisk enhet som används vid kabeldragning för att ögonblickligen ge 100% säkra brandbarriärer. Denna produkt passar bra till allt från betong- och lättare väggar till golv och takpaneler. 


– Brandskydd under byggtid är ett ämne som flitigt diskuterats. En brand som inträffar under tiden som hela eller delar av en byggnad byggs om, riskerar att få omfattande konsekvenser både vad gäller personsäkerhet men även ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare, säger Jörgen.

EZ-Path® uppfyller sin funktion direkt efter montering och fördelen är att kabeldragning kan dras igenom svällkroppen. Man kan alltså montera kabelhylsorna och slutföra eventuella kabeldragningar senare med en intakt brandtätning.

Oberoende om det är en nyproduktion eller en ombyggnad så är det ofta som brandskyddet som är försämrat under hela eller delar av entreprenaden. Alltså är det av yttersta vikt att alla delar i en byggprocess uppfyller kraven på godkänt brandskydd. Dessa kabelhylsor har effekt direkt efter montering och brandtätar genomföringen, avslutar Jörgen.

Vill du veta mer så kontakta oss på Firesafe.


Så här fungerar EZ-Path