Firesafe monterar EZ-Path kabelhylsor

Firesafe monterar och förbereder EZ-Path kabelhylsa till Helsingborgs lasarett, Norra Flygeln.

– Vi använder oss av en speciell typ av kabelhylsa, EZ-Path som uppfyller de högt ställda kraven från sjukvården. Denna produkt garanterar även att vi uppfyller kraven på godkänt brandskydd under hela byggtiden säger Jörgen Berggren på Firesafe.

EZ-Path är en mekanisk enhet som används vid kabeldragning för att ögonblickligen ge 100% säkra brandbarriärer. EZ-Path passar bra till allt från betong- och lättare väggar till golv och takpaneler. 

Brandskydd under byggtid är ett ämne som flitigt diskuterats. En brand som inträffar under tiden som hela eller delar av en byggnad byggs om, riskerar att få omfattande konsekvenser både vad gäller personsäkerhet men även ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare. Oberoende om det är en nyproduktion eller en ombyggnad så är det ofta brandskyddet som är försämrat under hela eller delar av entreprenaden. Alltså är det av yttersta vikt att alla delar i en byggprocess uppfyller kraven på godkänt brandskydd.

Vill du veta mer så kontakta oss på Firesafe