Trycksättning av släckanläggning

Firesafe projekterar, installerar och underhåller alla typer av gassläckanläggningar.

Här är Martin och Stefan i gång med att trycksätta ett rörsystem för en släckanläggning med gas för att kontrollera att delarna håller för de krafter som uppstår vid en aktivering. I detta fall är det ett inertgassystem med Argonite som installerats.

När vi installerar släcksystem så är sista steget innan skarp drift och besiktning av tredjepart en driftsättning av styr -och detektionssystemen, rörledningarna provtrycks och vid rumsskyddsanläggningar så genomförs även ett täthetsprov av en certifierad tekniker som visar kvarhållningstid av gasen samt vilka transversala tryck som uppstår i utrymmet vid en aktivering.

Provtryckning av rörsystem utförs enligt AFS 2008:6 av firma ackrediterad av Swedac för att få utföra trycksättning med gas. 

– Inertgas är ett lämpligt val av släckmedia när man söker effektiv släckning utan några som helst restprodukter i känsliga miljöer som t.ex. serverrum, säger Martin.

Det finns många fördelar med ett inertgassystem:          
• Minimala driftstopp efter brand
• Inga restprodukter
• Hög säkerhet i områden där människor vistas
• Miljöneutralt – ingen inverkan på ozonlagret (ODP=0) och ingen påverkan på växthuseffekten (GWP =0).
• Reagerar ej med branden eller skadar utrustning
• Leder inte elektricitet

Argonite släcker en brand genom syrefördrivning vilket resulterar i att syrenivån i utrymmet reduceras till en nivå där en brand inte kan underhållas.

Tack till Kemira i Helsingborg för att vi fick vara med och ta foto.