Firesafe skriver avtal med Gröna Lund

Gröna Lund är en av våra mest kända och gedigna nöjesparker i landet, en park där det alltid råder liv och rörelse. I parken vistas ofta flertalet människor samtidigt vilket gör det extra viktigt att ha ett fungerande brandskydd. Parken har varit aktiv sedan 1883.

Vi på Firesafe är otroligt stolta och glada över att få axla ansvaret genom att ingå samarbetsavtal gällande brandskyddet på Gröna Lund.

Gröna Lund arbetar dagligen med sakfrågan brandskydd i en utvecklande miljö vilket ställer stora krav på oss som leverantör, så det är spännande då vi på Firesafe måste tänka till och gemensamt komma fram till smarta funktionella lösningar.