Hur kan vi dra lärdom av branden i Polarbröds bageri?


En brand som väckt stor uppmärksamhet är branden som ägde rum i Polarbröds bageri i Älvsbyn 2020. Detta var en mycket omfattande brand där bageriet totalförstördes.

Hur uppkom och startade denna brand?

Branden initierades av att rester av deg eller bröd började brinna i en ugn. Ett problem i en uppstartsprocess gjorde att personalen hade sin fokus där och därför var det ingen som uppmärksammade att det började brinna. Den brinnande degen leds därefter vidare på ett transportband av plast in i en svalanläggning. Det är där brandutloppet eskalerar.

I ett bageri är det inget oväntat scenario att en bit bröd börjar brinna i en ugn, men i detta fall är det brandförloppet och det förebyggande arbetet som vi ska lärdom av.

Innan branden arbetade man med systematiskt brandskyddsarbete och bageriet var godkänt enligt alla regler och lagar. Man hade automatiskt larm och personalen hade utbildats kontinuerligt och visste hur de skulle göra. De agerade föredömligt men det räckte inte i det här fallet.

Vad var det då som gjorde att branden fick en sådan omfattning?

MSB undersökte och utredde branden för att kunna kartlägga förloppet och brandskyddets utformning. Man kan sammanfatta det kort:

  • Byggnaden hade byggt ut i omgångar och brandcellsindelningen var bristfällig.
  • Man hade inte tillräcklig helhetssyn för brandskyddet
  • Man hade inte gjort en brandanalys för hela byggnaden

När byggnader och fastigheter under långt tid ändras, byggs om eller förändrar sin verksamhet behöver man göra en brandanalys för hela byggnaden. I Polarfabrikens fall hade långt tid av ombyggnad gjort att produktionen var i en enda stor brandcell som utökades till  9350 kvm (idag får en brandcell vara högst 1250 kvm)

När man arbetar systematiskt med sitt brandskydd får man inte glömma att se över helheten. Hur ser brandcellsindelningen ut. Hur ser fastigheten ut. Har man gjort förändringar i konstruktionen. Det kan räcka med att man har en otätad genomföring så kan branden få ett annat händelseförlopp.

I denna brand skadades inga personer, vilket så klart är viktigast, men omfattningen av byggnad och inventarier var total.

Hur ska man då arbeta med sitt brandskydd?

En brand på ett företag eller industri kan ha omfattande och förödande konsekvenser på många olika nivåer. 

Förutom de mänskliga konsekvenserna kan en brand resultera i ekonomisk katastrof. Produktionsutrustning, lager, råvaror, viktig data och färdiga produkter kan förstöras, vilket kan leda till förluster av miljontals kronor.

  • Ha ett systematiskt brandskyddsarbete
  • Lyft blicken och se till helheten
  • Arbeta förebyggande
  • Ha brandsäkerheten som stående punkt på mötesagendor
  • Ha utsedd eller utsedda brandskyddsansvariga
  • Regelbunden utbildningTexten är godkänd för publicering av Polarbröd

Källor:
Olycksutredning : Brand Polarbröds bageri, Älvsbyn (msb.se)
Utredning av räddningsinsats vid brand i Polarbröds fabrik Älvsbyn 2020 (msb.se)
Vad är en brandcell och när krävs indelning i brandceller? – Boverket

Foto: Krister Palm