Med anledning av Covid-19

img_0200_d

Firesafes syfte är att bidra till ett tryggare och mer brandsäkert samhälle. Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och följer uppmärksamt och kontinuerligt utvecklingen kring Coronaviruset/Covid-19.

Firesafe agerar nu i enlighet med företagets Kris- och beredskapsplan. Vi har aktiverat företagets beredskapsgrupp och tagit fram beredskapsplaner. För att klara våra uppdrag har vi säkrat att vi har tillgång till rätt kompetens, system och arbetsverktyg även utanför kontoret.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer om hur vi ska agera för att skydda egen och andras hälsa genom att minska smittspridningen. Vi har löpande informerat våra medarbetare om vikten av god handhygien, att inte vara på arbetsplatsen om man känner sjukdomssymptom och att undvika många sociala kontakter, som vid resa eller vid större sammankomster. Vi har ställt in alla icke-nödvändiga affärsresor och events, vi använder flexibla arbetssätt och vi har funnit nya sätt att mötas, via digitala plattformar. Vi har löpande uppföljningsmöten och tar kontinuerligt beslut om försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning.

Våra bokade utbildningar
Alla inbokade utbildningar kommer vi se över och värdera om de skall flyttas fram. Vi kommer ha en dialog med alla berörda.

Våra tjänster
Våra tjänster behövs även nu för att du som kund ska vara trygg och säker på att ert brandskydd fungerar om det skulle behövas. Våra uppdrag kommer så långt som möjligt att utföras som planerat. Om det behövs planerar vi om uppdragen i nära dialog med dig. Vi kommer så långt som möjligt att upprätthålla vår service och vårt åtagande gentemot dig som kund. Vi säkerställer att vår personal följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska risken av smittspridning.

Vi hoppas nu att vi kan fortsätta att hjälpa dig att ta totalt ansvar för ditt brandskydd.
Har du några frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss.