Nu fasar vi ut handsläckare med PFAS

  Som ett led i vårt miljö- och hållbarhetsarbete kommer vi från och med 2023 att fasa ut handbrandsläckare med PFAS.

  Firesafe arbetar för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle. I vår miljöpolicy erbjuder vi produkter och tjänster med hänsyn till både människa och miljö.

  Som ett led i detta innebär det att våra skumsläckare som innehåller PFAS, kommer att fasas ut ur vårt sortiment och ersättas med vätskesläckare. Dessa vätskesläckare är lika effektiva vid släckning, men har inte någon skadlig inverkan på miljön.

  Därför fasar vi ut skumsläckare

  Innan vetskapen om den miljöpåverkan som PFAS har, var det vanligt att man spolade ut det förbrukade skummet i avloppsvattnet, vilket fick till följd att fluortensiderna kom ut i havsvattnet och fick en negativ påverkan på hela vår miljö- och näringskedja.
  Nu vet vi bättre!

  Utfasningen av skumsläckare betyder inte att alla skumsläckare ska bytas ut direkt, utan vi kommer, när det är dags för byte, att erbjuda de bättre alternativ vi har. Vi kommer således inte bidra till att det produceras eller att det placeras ut nya skumsläckare i förtid, med negativ miljöpåverkan som följd.

  Vätskesläckare är lämplig i miljöer och på andra platser där den främsta brandrisken är brandtyp A.

  Underhåll av dessa släckare ska i offentliga miljöer och på företag ske av fackman en gång om året.