Pressrelease – Nu blir vi Ett Firesafe

2021-01-01

Nu blir vi ETT Firesafe

Systerföretagen Firesafe Sverige AB och Firesafe Protection i Sverige AB kommer att fusioneras. Nu blir vi ännu starkare, nu blir vi ETT bolag!

Firesafe är marknadsledare i Norden inom brandskydd. Detta omfattar entreprenadtjänster, brandservicetjänster, konsulttjänster, utbildningar, produkttillverkning samt produktförsäljning.

Tillsammans med vår koncern, med huvudsäte i Oslo, har Firesafe ett 30-tal avdelningskontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Totalt är vi 800 anställda varav ca 200 i Sverige. Firesafes hela koncern omsätter 1000 MSEK.

Firesafe Sverige AB förvärvade 2017 företaget Kidde Sweden AB numera Firesafe Protection i Sverige AB. Nu är det äntligen dags att vi skall bli ett Firesafe. Från och med den 1 januari 2021 kommer systerföretagen Firesafe Sverige AB och Firesafe Protection i Sverige AB att fusioneras.

Utåt har vi upplevts som ett bolag i många år men nu är det dags att förena bolagen även juridiskt. Vi är i en stark tillväxtfas och då vill vi vara ett bolag.

Bolaget kommer ha namnet Firesafe Sverige AB, men kommer ha Firesafe Protection Sverige AB:s org.nr 556262-9260 vilket innebär att bolaget med org nr 556244-8430 därmed kommer att upphöra som eget bolag.

En fusion innebär att det övertagande bolaget (556262-9260) tar över allt ansvar från det fusionerade företaget. Det innebär att alla kontrakt, avtal etc. utfärdat i det gamla bolagets namn fortsätter att vara gällande.

Vår affärsidé är att tillgodose alla behov inom brandskydd genom entreprenader och försäljning av produkter. Med vår värdegrund / Professionell / Kompetent / Engagerad / arbetar vi för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Har ni frågor kring förändringen – tveka inte att kontakta er ordinarie kontaktperson hos oss.

Med vänlig hälsning
Morten Ameln, VD, Firesafe Sverige AB
morten.ameln@firesafe.se

Ladda ner pdf