Här kommer alla Firesafes kompetenser till nytta!

På projektet Ikea Arkivet i Älmhult pågår en större ombyggnad. I denna byggnad finns ett släcksystem installerat av Firesafe som vi även utför periodiskt underhåll på.

I samband med ombyggnaden av det skyddade utrymmet krävdes det korrigering av fri tryckavlastningsyta för att uppfylla alla nuvarande regler samt för att inte riskera att skada utrymmet med den transversala tryckbelastning som kan uppstå när ett gassläcksystem aktiveras. Detta innebär att vid en eventuell utlösning av släcksystemet så behöver övertrycket ( i somliga fall även undertryck) hitta en väg ut. Lösningen som vi fann bäst var att projektera en sekventiell tryckavlastning där vi först korrigerade avlastningsytan direkt från det skyddade utrymmet , i volymen utanför så använde vi en befintlig röklucka för att kunna avlasta hela vägen ut.

Ny styrenhet för rökluckan fick installeras av vår avdelning System (fasta släck). Nya tryckavlastningsspjäll installerades och brandtätades av avdelning Byggnadstekniskt brandskydd och rökluckan byggdes om och förseddes med magnetspole av avdelning Kontroll och underhåll.

Nöjd kund och effektivt arbete tack vare bra samarbete av våra kompetenta kollegor på alla avdelningar! ⭐