Resumé av frukostmöte på temat: Brand i litiumbatteri

Litiumbatteri finns idag i mycket av det vi hanterar dagligen

Till exempel finns det i arbetsverktyg, telefoner, datorer och fordon. I takt med att användandet blir större och att vi får fler och fler elfordon i samhället känner många en stor osäkerhet kring just bränder i litiumbatteri. 

Vilken risk finns det att litiumbatteri börja brinna? Hur hanterar man en eventuell brand på bästa sätt? Vilka rekommendation finns och kan man förebygga på något sätt?

Detta var några av de frågor som vi tog upp på vårt frukostmöte med temat: Brand i litiumbatteri.

Melker Lang, som kommer från GPBM Nordic AB, var den som stod för informationen. Han har mångårig kunskap om brandskydd, produktutveckling och forskning kring hur man hanterar litium i samband med bränder.

Litiumbatteri har en hög energitäthet vilket gör att det kan innebära en hög brandrisk. Det finns säkerhetssystem som förhindrar detta, men om detta slås ut eller batteriet utsätts för slag eller hög värme finns risken att batteriet släpper ut giftig gas eller börjar brinna.

En brand där litium är inblandad är mycket svårsläckt med vanliga släckmedel. GPBM Nordic AB har därför utvecklat en ny metod med släckmedlet AVD som visat sig vara effektivt mot litiumbränder. AVD fungerar så att det kväver lågorna och isolerar. AVD kan användas i traditionella brandsläckare och i stationära sprinklersystem.

Alla AVD-produkter kan köpas från Firesafe och vi kan också diskutera bästa sättet och behovet för just ert brandskydd.
Har ni frågor är ni alltid välkommen att kontakta oss på Firesafe.

Tack alla deltagare. 
Vi önskar er välkommen på kommande frukostmöten
.

Fredrik, Peter, Jörgen och Thomas från Firesafe hälsade alla välkomna