Så får du en brandsäker semester

Husvagnarna rullar fram längs vägarna, tält spänns upp i skog och mark. Campingsemestern är ett nöje för många under sommarsäsongen.
Men även om många upplever en frihet i campinglivet finns det några saker att tänka på gällande säkerheten.


Glöm inte brandvarnare, brandsläckare och gasolvarnare
En brandvarnare och en gasolvarnare är två bra säkerhetsinvesteringar som gör att en tidig varning kan ges om olyckan är framme. För om olyckan väl är framme brukar händelseförloppet gå väldigt snabbt. Se även till att ha en brandsläckare och en brandflit till hands för att kunna ingripa i ett så tidigt skede som möjligt vid en eventuell brand.

Tänk på avståndet
På campingplatser där det är många människor som campar är det viktigt att man håller avstånd till sina grannar. Därför är det viktigt att försöka hålla sig till de rekommendationer som finns gällande avstånd det vill säga att det ska vara 4 meter mellan husvagnar och 3 meter mellan tält för att minska risken för spridning vid en eventuell brand. Har du husvagn se till att placera dragkroken ut mot vägen så att du snabbt kan flytta din vagn om det skulle behövas till exempel vid en eventuell brand i närheten.

Kontrollera din gasolutrustning
Det är även vanligt förekommande att man använder sig av gasol när man campar till exempel vid matlagning. Använder du gasol är det viktigt att du har god kunskap om hanteringen av gasolen. Gasen är mycket brandfarlig och det är viktigt att ha god ventilation i anslutning till utrustningen för att förhindra eventuell kvävning.

Se även till att din gasolutrustning är hel och fungerande genom att kontrollera att slangar och kopplingar är hela och sitter som de ska för att förhindra eventuellt läckage. Gasolflaskor får aldrig ligga ner eftersom säkerhetsventilen inte fungerar i det läget. Se även till att utrustningen står tillräckligt långt ifrån brännbart material, räkna med minst 60cm om ingen andra instruktioner finns. Gasolutrustning i husvagnar behöver tryckprovas en gång per år.

Grilla med försiktighet
När man är ute och campar är det vanligt att grillen åker fram. Vid grillning är det viktigt att se till att grillen placeras minst en meter från tält eller husvagn och grilla aldrig i tält eller förtält. För mer tips om grillning läs vår artikel grilla gärna men säkert.

Kontrollera din elutrustning
Som campinggäst är det även viktigt att du ansvarar för att din elektriska utrustning är i ett säkert skick. Till exempel bör all utrustning som du ansluter vara CE-märkt. Du bör även se till att alla kablar är hela. Det är viktigt att göra regelbundna kontroller av elutrustningen eftersom den utsätts för kraftiga vibrationer och skakningar under färd.

Campingplatser med anslutningsuttag som är installerad efter 1992 ska vara försedda med jordfelsbrytare, kontrollera att det stämmer, om inte är det bra att ha med en egen jordfelsbrytare. Kabeln mellan husvagn och elstolpe bör inte vara mer än 25 meter. Se till att hela sladden rullas ut helt då värmen i en ihoprullad sladd kan stiga så att isoleringen smälter, vilket i värsta fall kan leda till en strömförande bil och husvagn.

Genom att vara ordentligt förberedd ökar man säkerheten på sin campingsemester.
Vi önskar er en trevlig sommar och campingtur!

camping_firesafe