Scandic Hotels och Firesafe – samarbete om brandsäkerhet

Hotellkedjan Scandic har länge jobbat aktivt med brandsäkerhet och vill tillsammans med Firesafe ta arbetet till en ny nivå. Samarbetet omfattar bland annat ett digitalt system för brandsäkerhetskontroller.

– Det digitala systemet, som ska användas för krisövningar och i arbetet med hjärtstartare, kommer att användas på alla våra hotell, vilket kräver en bra teknisk plattform och en vilja att ständigt utveckla systemet. Med Firesafe får vi också möjlighet att säkra kompetens och utforma en brandsäkerhetsutbildning i världsklass, säger Peter Claeson, säkerhetschef på Scandic Hotels.

– För oss som marknadsledande inom brandsäkerhet är det här ett samarbete som vi känner stor stolthet och ödmjukhet inför. Scandic har höga förväntningar på vårt arbete med brandsäkerhet och brandförebyggande åtgärder på hotellen. Scandic är den största hotellkedjan i Norden med 55 000 rum i sex länder. Tillsammans sätter vi nu en ny standard för hur hotell ska skyddas mot det värsta tänkbara, säger Morten Ameln, vd Firesafe.

I Norden omkom 279 personer i bränder 2017. Firesafes vd betonar att det är 279 för många och att företagets ambition är att bidra till att rädda ännu fler liv och värden genom att arbeta för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

– Hotell är komplexa byggnader med stor genomströmning. Då är det extra viktigt med god brandsäkerhet och bra brandrutiner, säger Ameln. Firesafe etablerar lokala avdelningskontor i hela Norden, vilket ger kort svarstid och kostnadseffektiv uppdragssamordning. Vi jobbar tillsammans med Scandic varje dag för att skapa trygghet för både gästerna och de anställda, avslutar Morten Ameln.

Nu kommer Firesafe att hjälpa Scandic att uppfylla kedjans brandskyddspolicy och högt ställda mål på området. Scandic och Firesafe ska samarbeta kring framtidsinriktade och miljövänliga lösningar så att brandskyddspolicyn fortsätter att hålla världsklass.