Välkommen på frukostmöte i Norrköping

Tema: Byggnadstekniskt brandskydd

Datum: 12 april
Plats: Hotell Scandic Nord, Järngatan 17, Norrköping
Tid: Kl 09.00 – 11.00

Anmäl dig här! 

Byggnadstekniskt brandskydd är brandskydd som är inbyggt i fastigheter. Detta lägger grunden för brandskyddet och regleras framför allt i Boverkets byggregler (BBR). 

Vad säger då lagen, vad är syftet och på vilket sätt utför man det byggnadstekniska brandskyddet? 

Dessa frågor och fler kommer vi ta upp på detta frukostmöte. Vi på Firesafe har många års erfarenhet av brandskydd i fastigheter och vill gärna dela med oss av vår kunskap.
Frukostmötet inriktar sig framför allt till flerbostadshus, BRF:er och fastighetsägare.

Vi hoppas att ni vill komma!  

För mer information kontakta Jörgen Örnberg, jorgen.ornberg@firesafe.seeller på tfn: 0701-606473.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost. 

Varmt välkomna!