Vi har utfört prov på brandtätningar i KL-trä

Test av produkter i förhållande till olika material


Våra lagar och regler ställer höga krav på tester av produkter. Detta för att säkerställa att funktioner uppfylls och att monteringsanvisningar och utlovade miljö och hållbarhetskrav kan uppfyllas.

Byggnadstekniskt brandskydd handlar om att fördröja eldspridningen. För att garantera att de uppfyller utlovade resultat testar vi våra produkter i testlaboratorier.

Bilden till vänster visar konstruktionen av KLT-testet. Bilden till höger ger ett visst intryck av förhållandena.


Brandtätning i Kl trä

Vi testar produkterna men även hur de förhåller sig till olika material och hur de reagerar. – Komplexa teststandarder måste följas såväl som branddimensionering och design av testytor innan själva testerna konstrueras, säger Pål Paulsen, produktchef, Firesafe Norge.

Vi på Firesafe måste också följa utvecklingen av nya byggmetoder och nya material och nu kan vi också dokumentera Firesafes produkter i KL-trä i både vägg och bjälklag efter vår senaste test!

Pål Paulsen har i tre decennier arbetat med produktutveckling, dokumentation, detaljerad teknik och brandtester i Norge och Europa. Det ger honom en unik kompetens och erfarenhet av brandskyddsprodukter som är viktig i det vidare utvecklingsarbetet för Firesafe.

Ny teknik och utveckling kräver nya tester, metoder och provningsdata. Nu var det dags att testa våra brandsäkringsprodukter i tekniska installationer i KL-trä. Testet byggdes upp på det sätt som installationerna ser ut i praktiken på dessa typer av byggnader.

– Det viktigaste för oss är att våra produkter och lösningar levererar den kvalitet och det behov som framtidens byggnader behöver och kräver, säger Pål Paulsen.

Pål Paulsen från Firesafe

Följer utvecklingen noga

Det är ett krav i lagstiftningen att du måste testa produkter för vad de ska användas till. När dokumentation och provningsresultat av produkten finns tillgänglig från ett test måste produkten i princip installeras och monteras på exakt samma sätt som på testet.

Testmetoderna har faktiskt varit ganska oförändrade under många år, men idag finns det många nya typer av tekniska installationer som behövs testas. Tidigare var det enklare och den största utmaningen för oss då var ofta ett oisolerat metallrör med hög värmeledningsförmåga. Nu är det mesta av brännbart plastmaterial, vilket ger nya utmaningar. Olika plaströr och plastblandningar, värme- och kondensisolering av brännbara material för användning på metallrör, fiberoptiska kablar etc. Dessa beter sig helt annorlunda i en brandsituation. Vi måste följa utvecklingen på marknaden för tekniska installationer noga när vi testar våra produkter, säger Pål Paulsen.

En produktdokumentation, nu ETA (European Technical Assessment) är giltig tills det finns krav på en ny teststandard. Med KL-trä har vi testat enligt NS-EN 1366 Del 3:2009(*1) som gäller genomgående tätningar av installationer såsom kablar och rör, prefabricerade lösningar i murverk / gjutkonstruktioner med en densitet på ≥ 650 kg / m3 och gipsskivkonstruktioner.

Korslaminerat trä, även kallat KL-trä


KL-trä är träplattor som korsas och limmas ihop i flera lager. Detta är en ny typ av konstruktion och det finns inga teststandarder för genomföringar i KL-träkonstruktion. Det är inte gjort ännu. De olika tillverkarna av KL-trä har inte testat sin design med installationsgenomföringar. Det är det vi gör, och det är här de verkliga utmaningarna ligger. 

Mjötornet i Norge(*2), är världens högsta trähus. Eftersom det inte fanns några tidigare dokumenterade lösningar för brandtätning i träkonstruktioner så kontaktades Firesafe för råd och vägledning av RiBr. Firesafe hade detaljprojektering och valde sedan monteringsanvisningar för GPG brandtätningsmassa. Den lösningen har tidigare testats i gips och betong med brandmotståndsklass EI anpassad till alla tekniska installationer. För att vara på den absolut säkra sidan så överdimensionerade vi tätningarna i KL-konstruktionen för att säkerställa tillräcklig brandmotståndsklass. 

Resultat av testet med genomföringar i KL-trä


Massivt trä beter sig helt annorlunda än betong och gips och projektering utfördes i syfte att förbränna (förkolning) trä med 1,0–1,2 mm per minut på den utsatta sidan. Det antogs sedan förkolningsvärden efter samråd med testinstitut och KL-trätillverkare.

När vi byggt dessa nya brandtester – både i vägg och golv, har vi byggt såsom vi ser att installationer är i praktiken eller hur man vill att installationer ska installeras i byggnader.

Vad vi har upplevt är att tillverkarna levererar vägg- och golvelement förberedda för installationsgenomföringar med en 10 mm öppning eller faktiskt ännu mindre. Vi har därför byggt 34 ​​installationsgenomföringar med en hålspalt på 10 mm eller helt ner till 4-5 mm på detta test. Vi testade ett antal olika brandsäkra produkter, såsom GPG-gipsbaserad brandtätningsmassa, akryl- och grafitbaserade tätningsmedel, brandmanschetter (Fire collars) och remsor med värmeexpanderande grafitmaterial (Fire wrap) för plaströr och kabelhylsor. 

– Vi testade, precis som vi tidigare gjort i gips eller betong, med en fogbredd på 10 mm från båda sidor och djup 25 mm. Det fungerade perfekt! Även utan stöd av mineralull. Resultaten visar att det fungerar exakt som testen i gipsvägg eller betong. Resultatet är faktiskt bättre på vissa lösningar, det imponerar på oss, säger Paulsen.

Brandtest-KL-trä3_Firesafe-2
Bilderna visar hur det ser ut under brand och efter brand. Resultatet är mycket bra.


Positiva resultat

En av anledningarna att resultatet är så positivt är att massivt trä visar sig ha fördelaktiga brandtekniska egenskaper. När vi testar i en gipsvägg försvinner gipsen på den exponerade sidan efter cirka 30-40 minuter, efter 60-90 minuter kan väggen böjas inåt mot testugnen. Sprickor kan uppstå så att integriteten hos E-kravet kan äventyras. KL-träet är stabilt under hela testet, böjer sig inte och rör sig inte. 

Resultat från testerna i vår egen testugn visar att vid 950°C finns det nästan ingen temperaturökning på den oexponerade sidan. Träet isolerar mycket bra. Det visar sig att förbränningen/förkolningen i träet också stannar av på grund av att askskiktet isolerar mot elden. 

I KL-trätestet i väggen var det viktigt att alla 34 genomföringarna testades, varav många var viktiga speciallösningar. På de allra flesta installationsgenomföringar lyckades vi uppnå brandmotståndsklass EI90.

Våra produkter fungera utmärkt i träkonstruktioner


Genom dessa tester bevisar vi att produkter och installationer fungerar korrekt. Den detaljerade designen är överdimensionerad och det är viktigt. Vi har visat att våra produkter kan installeras på samma sätt som i en gipsvägg eller betongvägg. Dessa tester visar att de brandsäkra produkterna också fungerar i KL-Trä.

Byggtekniken idag sätter standarden för brandprov


– Vi ser konkurrenter med enklare lösningar på marknaden. Vi menar att dessa lösningar inte alltid kan användas i praktiken. En brandtätning i KL-trä måste planeras i förhållande till hur konstruktionen ska byggas. Vi testar bland annat med gjutjärnsavlopp och plastavlopp. Den har ett KLT-lock som är 140 mm tjockt, med brandmotståndsklass REI.

I verkligheten är ett golv inte bara 140 mm, det kan vara tjockare än 270 mm, säger Paulsen. Detta beror på att en stegljudplatta av stenull, värmeisolering, som kan vara gjord av brännbar EPS, och en betong/utjämningsmassa ovanpå ofta placeras över KL-trägolvet.

– Vi har också utfört brandprov i golv med 58 olika genomträngningar/installationer som pågick i på 90 minuter. Där testade vi hur vi kan skydda brandfarliga material som är anslutna till installationer som avlopp eller rör av mycket värmeledande material. Vi testade också alla typer av plaströr, aluminium, gjutjärn, koppar, kabelbuntar – fristående och buntar med elektriska kablar av plast. Lösningarna installeras och testas också här på det sätt som vi anser är bäst lämpad i praktiken för installation i dessa konstruktioner, avslutar Pål Paulsen.

*1
SIS svenska institutet för standarder / skydd mot brand

*2
LianaPress / Mjötornet i Norge