Webbinarium på temat: Brandgasventilation

Du är inbjuden att delta i vårt webbinarium på temat: Brandgasventilation

Datum: 31 maj 2023
Tid: 08:30 – 08:50
Plats: Teams webinar
Anmäl dig här: https://events.teams.microsoft.com/event/b1c0a5f9-679e-4b0a-a4e6-c147c1cbe259@0cbb1ce3-79a3-4f38-b506-a527251b7f87

Vad är brandgasventilation?

Brandgasventilation är en viktig del av brandskyddet och spelar en avgörande roll för att skydda människor och minimera skador vid en brand. 

Vem ansvarar för underhållet av brandgasventilationen?

Ägare eller innehavare av fastighet eller anläggning skall ansvara för att brandgasventilation och rökluckor är fullt funktionsdugliga.

Dessa är några av frågorna vi kommer ta upp på detta webbseminarie. Vi hoppas att du vill delta.

Webbinariet är helt kostnadsfritt!

Har du frågor så kontakta oss på info@firesafe.se