Brandpost i skåp – Modell 3

Brandpost i skåp är ett effektivt redskap mot brand.

Vatten som släckmedel ger obegränsad tillgång och små miljökonsekvenser. Denna brandpost är skyddad i ett skåp vilket ger lång livslängd. Detta är ett nytt dörrkoncept som ger lägre vikt och enklare kontroll och underhåll.

Brandposten är monterad på en svängarm och gör det möjligt att dra ut slangen i alla riktningar.

Skåpet och det nya innovativa dörrkonceptet resulterar i en lägre vikt på den färdiga produkten, vilket sparar upp till 30 % jämfört med den tidigare modellen. Installation kan utförs av en person.

Användningsområden:

Brandpost i skåp smälter in i de flesta innemiljöer. Det är ett smalt skåp som inte tar så mycket plats.

Skåp som fälls in i väggen syns knappt samtidigt som brandberedskapet finns där. Infällda skåp passar därför bra i miljöer med stränga krav som hotell, sjukhus och skolor.

Artikelnummer: 300631