Firesafe GPG Mortar

GPG är ett pulver som består av gips, perlit och glasfiber som då det blandas med vatten bildar en vit brandsäker massa.

Massan härdas till ett starkt, brandsäkert material. GPG används för brandskyddssäkring av kabel- och rörgenomföringar och små hål i väggar och golv. Massan hindrar effektivt eld, rök och giftiga gaser från att spridas mellan brandceller. GPG används även för isolering mot buller, drag, luftföroreningar samt vid efterarbeten som lagning av betong, sprinthål och liknande.

Massan har mycket goda ytegenskaper och fäster mot betong, plast och stål.

Till våra produkter